Bạn ạ Giấc mơ luôn màu hồng Để cân bằng thì thực tế phải phũ phàng

Bạn ạ! Giấc mơ luôn màu hồng….
Để cân bằng thì thực tế phải phũ phàng.
Nhưng bạn cứ giữ vững niềm tin thì sẽ tới đích.Bạn ạ! Giấc mơ luôn màu hồng….
Để cân bằng thì thực tế phải phũ phàng.
Nhưng bạn cứ giữ vững niềm tin thì sẽ tới đích.

CategoriesUncategorized

2 Replies to “Bạn ạ Giấc mơ luôn màu hồng Để cân bằng thì thực tế phải phũ phàng”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *